Available courses

E-nauka historii dla klasy Va i Vb


E-nauka historii dla klasy VIb, VIe i VIf


E-nauka historii dla klasy VIa, VIc i VId

E-nauka historii dla klasy VIIa, VIIb, VIIc, VIId i VIIe


E-nauka historii dla klasy VIIIa, VIIIb, VIIIc i VIIId

E-nauka informatyki dla klasy VIIId

E-nauka wiedzy o społeczeństwie dla klasy VIIIa, VIIIb, VIIIc i VIIId


Sprawdziany, kartkówki, karty pracy itd.